Yeminli Tercüme Nedir?

Yeminli tercüme, bir belgenin çevirisinin doğru ve aslına uygun olduğunun onaylanması sürecidir. Çeviri bürosu anlaşmalı olduğu bir noterde çevirmenlerinin yemin zabıtlarını çıkarttırır ve kendi çevirmeninin çevirdiği belgelere yine kendi çevirmeninin imzasını attırır. Bu şekilde bir yeminli tercüman onayından geçen belgenin yeminli çevirisi yapılmış sayılır ve bu tür belgeler genel olarak tüm resmi kurumlar nezdinde geçerli olur. Ancak bazı kurumlar ilave onay mekanizması olarak noter onayı ve apostil onayı da istemektedirler. Yeminli tercüme süreci sözlü çeviriler için de geçerlidir. Mahkemelerde, evlendirme dairelerinde, polis karakolarında, noterlerde vb. resmi kurumlarda çeviri yapması gereken çevirmenin yeminli tercüman olması gerekir. Dolayısıyla yeminli tercümanlar yemin zabıtlarını ibraz edip kayıtlara geçirterek bu kurumlar nezdinde çeviri yapabilirler. Yemin, genel olarak belgenin doğruluğunu ve aslına uygunluğunu garanti etme sürecidir.

yeminli-tercüme

Toplam 15 çeviri bulundu.