İçinde 'VERİFİCATİON' geçen 100 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : kaçak

Cevap :

Sonraki

obstinate

inatçı

Okunuşu : obstinıt

Sonraki