İçinde 'TREASURE' geçen 125 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : kaçak

Cevap :

Sonraki

obstinate

inatçı

Okunuşu : obstinıt

Sonraki