Bunu bir daha gösterme

Charles Bukowski - The Genius Of The Crowd Çevirisi

GERİ
12 April Wednesday 2017
8327

İngilizce Sözleri

there is enough treachery, hatred, violence, absurdity in the average
human being to supply any given army on any given day
 
and the best at murder are those who preach against it
and the best at hate are those who preach love
and the best at war finally are those who preach peace
 
those who preach god, need god
those who preach peace do not have peace
those who preach peace do not have love
 
beware the preachers
beware the knowers
beware those who are always reading books
beware those who either detest poverty
or are proud of it
beware those quick to praise
for they need praise in return
beware those who are quick to censor
they are afraid of what they do not know
beware those who seek constant crowds for
they are nothing alone
beware the average man the average woman
beware their love, their love is average
seeks average
 
but there is genius in their hatred
there is enough genius in their hatred to kill you
to kill anybody
not wanting solitude
not understanding solitude
they will attempt to destroy anything
that differs from their own
not being able to create art
they will not understand art
they will consider their failure as creators
only as a failure of the world
not being able to love fully
they will believe your love incomplete
and then they will hate you
and their hatred will be perfect
 
like a shining diamond
like a knife
like a mountain
like a tiger
like hemlock
 
their finest art

Türkçe Sözleri

ortalama bir insanda herhangi bir orduya yılın herhangi bir günü yetecek kadar
ihanet, nefret, şiddet ve çelişki vardır.
 
cinayeti en iyi becerenler cinayet günahtır diyenlerdir
nefreti en iyi becerenlerse sevgi nutukları çekenlerdir
savaşı da en iyi becerenler barışı ağızlarından düşürmeyenlerdir nihayetinde
 
sürekli allah diyenlerdir allaha ihtiyaçları olanlar
barışı ağızlarından düşürmeyenler huzurdan mahrumdurlar
barışı ağızlarından düşürmeyenler sevgiden mahrumdurlar
 
hacı hocadan sakının
her şeyi bilenlerden uzak durun
sürekli kitap okuyanlardan sakının
yoksulluktan nefret eden ya da
onunla gurur duyanlardan uzak durun
çarçabuk övenlerden sakının
zira karşılığında övgü beklerler
alelacele sansürleyenlerden uzak durun
bilmediklerinden korkarlar
etrafında sürekli kalabalıklar görmek isteyenlerden sakının
zira tek başlarına bir hiçtirler onlar
vasat erkeklerden, vasat kadınlardan uzak durun
sevgilerinden uzak durun, vasattır sevgileri de onların
vasat peşindedirler
 
ama nefretleri dahiyanedir onların
nefretleri seni beni, herkesi öldürebilecek
kadar dahiyanedir onlar
yalnızlığı istemezler
yalnızlığı anlamazlar
kendilerinden olmayan her şeyi
yok etmeye çalışırlar
sanat yaratamadıklarından
sanatı anlayamazlar.
bir eser yaratamamış olmalarının suçunu
başkalarının beceriksizliğinde ararlar
kendileri tam sevemedikleri için
senin sevginin de eksik olduğuna inanırlar
ve senden nefret ederler.
ve nefretleri kusursuz olur
 
parlak bir elmas gibi
bıçak gibi
dağ gibi 
kaplan gibi
baldıranotu gibi
 
en usta oldukları iştir