Türkçesi : ev ödevi

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki