Türkçesi : ev ödevi

Cevap :

Sonraki

crime

cürüm

Okunuşu : kıraym

Sonraki