İçinde 'OBVİOUS' geçen 106 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : kaçak

Cevap :

Sonraki

obstinate

inatçı

Okunuşu : obstinıt

Sonraki