İçinde 'NETLOG' geçen 11 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : altyazı

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki