İçinde 'NADAL' geçen 42 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : çıplak

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki