İçinde 'MİKROKALSİFİKASYON' geçen 1 çeviri bulundu. Toplam 7.000.000 Cümle Çevirisi

Türkçesi : çıplak

Cevap :

Sonraki

obstinate

inatçı

Okunuşu : obstinıt

Sonraki