KAYBOLAN CÜMLELER
Was he disgusted by what he saw as life's never-ending suffering?
Hayatın bitmeyen bilmeyen bir çile olduğunu görmekten bıkmış mıydı?
Czechia is the official English short-form and geographical name of the Czech Republic.
Çekya, Çek Cumhuriyeti'nin resmi İngilizce kısa hali ve coğrafi adıdır.
Whatever they do to you, they do to me.
Sana yapılan bana yapılmış sayılır.
You've got to do whatever it takes to protect the ones you love.
İnsan sevdiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapmalıdır.
Whatever you are, be a good one.
Ne olursan ol, iyisi ol.
Alex is bae 'cos it's just one syllable... Alex.
Alex benim kanmam çünkü tek hece... Alex.
The brain may die, but my compulsion for useless trivia lives on.
Beynim bitebilir ama benim faydasız genel kültüre olan açlığım bitmez.
Women are the real architects of society.
Kadınlar toplumun hakiki mimarlarıdır.
Siblings are one of the best things our parents bring in our life.
Kardeşlerimiz anne babamızın hayatımıza kattığı en iyi şeylerdendir.
Siblings have the unique ability to fight on every single thing without a need for logic.
Kardeşlerin mantık gerekmeksizin her küçük şey üzerine dövüşebilme kabiliyetleri eşsizdir.
A sibling is your only enemy you can’t live without.
Kardeş, onsuz yaşayamayacağınız tek düşmanınızdır.
The purpose of religion is to control yourself, and not to criticise others.
Dinin amacı insanın kendini kontrol etmesi, başkalarını eleştirmemesidir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20