KAYBOLAN CÜMLELER
Men burn firewood to stay warm. A drone circles overhead.
Erkekler ısınmak için odun yakıyor. Tepelerinde bir hava dronu dönüp duruyor.
Turkish opposition demands interior minister's resignation.
Türkiye'de muhalefet içişleri bakanının istifasını istedi.
Britons travelling to Turkey were advised to avoid the area around Ankara and the Turkish-Syria border.
Türkiye'ye giden İngilizlere Ankara civarından ve Türkiye-Suriye sınırından uzak durmaları tavsiye edildi.
Some travel agents are offering up to 40 per cent off Turkey trips.
Bazı seyahat acenteleri Türkiye gezilerinde yüzde 40'a varan indirimler sunuyor.
Italy is going through somewhat of a renaissance fashion-wise.
İtalyan modasında rönesans benzeri bir dönem yaşanıyor.
Noam Chomsky rejected Erdoğan's invitation to visit Kurdish areas in the south-east of Turkey.
Noam Chomsky Erdoğan'ın Türkiye'nin güneydoğusundaki Kürt bölgelerini ziyaret davetini geri çevirdi.
A British national working in Istanbul who protested their arrests was detained.
İstanbul'da çalışan ve tutuklanmalarını protesto eden bir İngiliz vatandaşı gözaltına alındı.
Chomsky said Erdogan has been aiding Isis, which he blamed for bomb attack on Istanbul.
Chomsky, Erdoğan'ın İstanbul'daki bombalı saldırıdan dolayı suçladığı IŞİD'e yardım ettiğini söyledi.
Chomsky accused Erdogan of waging war against his own people.
Chomsky Erdoğan'ı kendi halkına savaş açmakla suçladı.
Braga is a medium sized city with both historical and modern characteristics.
Braga hem tarihsel hem de modern özellikler barındıran orta büyüklükte bir şehirdir.
Hungarian teachers want greater leeway to choose text books and decreased study loads for students.
Macar öğretmenler ders kitaplarını daha serbest seçebilmek ve öğrencilerin ders yüklerinin azalmasını istiyor.
Kant said human reason is troubled by questions that it cannot dismiss, but also cannot answer.
Kant, insan zihninin görmezden gelemediği, cevabını da bilmediği sorularla bulandığını söylemiş.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20