KAYBOLAN CÜMLELER
Truth is everybody is going to hurt you: you just gotta find the ones worth suffering for.
Gerçek şu ki herkes sizi incitecek: yapmanız gereken acı çekmeye değecek olanları bulmak.
Meldonium enhances athletic performance.
Meldonyum sporcu performansını artırmaktadır.
Meldonium is also known as Mildronate, THP or MET-88.
Meldonyum, Mildronat, THP ya da MET-88 olarak da bilinir.
Meldonium is clinically used to treat angina and myocardial infarction.
Meldonyum anjin ve miyokard enfarktüsün tedavisinde klinik olarak kullanılmaktadır.
Maria Sharapova dropped a huge bombshell onto world tennis tonight.
Maria Sharapova bu gece dünya tenisi üzerine büyük bir bomba bıraktı.
Gallipoli was the first time that Australia and New Zealand had fought as independent countries.
Gelibolu, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın bağımsız ülkeler olarak ilk savaşlarıydı.
The fortress at Seddulbahir is located on the European shore of the Dardanelles.
Seddulbahir'daki kale Çanakkale'nin Avrupa kıyısında bulunmaktadır.
Apple opens its iOS News app to all publishers.
Apple, iOS Haber uygulamasını tüm yayıncılara açtı.
Did you spot the meteor shooting across London's sky last night?
Dün gece Londra semalarından hızla geçen meteoru fark ettiniz mi?
Germany closed its two diplomatic buildings in Turkey.
Almanya Türkiye'deki iki diplomatik binasını kapattı.
Tens of thousands of Brazilians took to the streets on Wednesday to protest against the government.
On binlerce Brezilyalı hükumeti protesto etmek için Çarşamba günü sokaklara döküldü.
The city has now been hit by three bombings in a space of five months.
Şehir beş aylık süre zarfında üç bombalı saldırının hedefi oldu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20