KAYBOLAN CÜMLELER
I can't handle the pressure.
Baskıyı kaldıramıyorum.
It really takes the pressure off.
Üzerimdeki baskıyı bayağı bir hafifletti.
Turkey already hosts more than two million people who have fled the war in Syria.
Türkiye halihazırda Suriye'deki savaştan kaçan iki milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapıyor.
Every rose has its thorn.
Her gülün bir dikeni vardır.
There's no way they didn't know about this!
Bunu bilmemelerine imkan yok!
Cerattepe is a copper deposit near the province of Artvin located 100 kilometres east of the Çayeli mine.
Cerattepe, Çayeli madeninin 100 kilometre doğusunda Artvin ili yakınlarında bulunan bir bakır sahasıdır.
The illegal we do immediately. The unconstitutional takes a little longer. Henry Kissinger
İllegal işleri hemen yaparız. Anayasaya aykırı işlerse biraz daha uzun sürer. Henry Kissinger
Bulgaria has declared persona non grata a Turkish diplomat working at the Consulate General in Burgas.
Bulgaristan, Burgaz'daki Başkonsoloslukta çalışan bir Türk diplomatını istenmeyen adam ilan etti.
Success is how high you bounce when you hit bottom.
Dibe vurduğunuzda ne kadar yükseğe zıplayabiliyorsanız o kadar başarılısınızdır.
If you’re not doing some things that are crazy, then you’re doing the wrong things.
Çılgınca bazı işler yapmıyorsanız yanlış işler yapıyorsunuzdur.
Some people feel the rain; others just get wet.
Bazıları yağmuru hisseder; diğerleri yalnızca ıslanır.
The day you stop racing is the day you win the race.
Yarışı bıraktığınız gün yarışı kazandığınız gündür.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20