KAYBOLAN CÜMLELER
He walked through the town.
Kasabanın içinden yürüdü.
We just hung out and talked.
Sadece takıldık ve konuştuk.
We just need money to do it.
Bunu yapmak için sadece paraya ihtiyacımız var.
We just need to be creative.
Sadece yaratıcı olmalıyız.
We just need to talk to Valentine.
Sadece Valentine ile konuşmamız gerekiyor.
We just relaxed and had fun.
Yalnızca dinlendik ve eğlendik.
less than 72 hours into the trump presidency
trump'un başkanlığından 72 saat geçmeden
What did you do during the snow day?
Kar tatilinde ne yaptınız?
Have you been affected by Trump’s ban?
Trump’un yasağı sizi etkiledi mi?
He promised to come, but he hasn't turned up yet.
Geleceğim dedi ama henüz gelmedi.
Arnav can't bear the pain of Khushi.
Arnav Khushi'nin acısına dayanamaz.
Arshi is short for Arnav and Khushi.
Arshi, Arnav ve Khushi'nin kısaltılmış halidir.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30