KAYBOLAN CÜMLELER
For Valentine's day, I thought I'd buy a gun.
Sevgililer Günü için bir silah alayım diye düşündüm.
She was all in pink. It was Valentine's day.
Pembe giyinmişti. Sevgililer Günüydü.
The economy in Rabba is largely agrarian.
Rabba'nın ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır.
Ghulam is about a woman starved of attention from her husband.
Ghulam kocasının ilgisine aç bir kadının hikayesidir.
Bridgeporter Henry Mucci was born in 1911 to an Italian immigrant family.
Bridgeportlu Henry Mucci muhacir bir İtalyan ailenin çocuğu olarak 1911 yılında dünyaya gelmiştir.
Benfica is a good squad, but Atletico is the runaway favorite.
Benfica iyi bir ekip ama Atletico açık ara favori.
Bikini sales soar with women over 50.
50 yaş üstü kadınlarda bikini satışları arttı.
Herkesle dost olanın dostu olmaz.
A friend to all is a friend to none.
Ludwigshafen was a high-priority target.
Ludwigshafen yüksek-öncelikli bir hedefti.
Arnav can't ask for forgiveness from Khushi.
Arnav Khushi'den af dileyemez.
Pheomelanin is a reddish pigment.
Feomelanin kırmızımsı bir pigmenttir.
Dhoom is a pretty simple film at its core.
Dhoom özünde gayet basit bir film.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20