KAYBOLAN CÜMLELER
Jim lost his umbrella again.
Jim yine şemsiyesini kaybetti.
He loved to draw and paint.
Çizmeyi ve resim yapmayı sevdi.
He loved what he was doing.
Yaptığı işi seviyordu.
He loves everything you do.
Yaptığın her şeyi seviyor.
He waited for the elevator.
Asansörü bekledi.
He waited outside the gate.
Kapının dışında bekledi.
She usually wears dungarees.
Genellikle tulum giyer.
The girl vomited into the bucket.
Kız kovanın içine kustu.
He waded across the stream.
Dereyi karşıdan karşıya yürüdü.
He waited for his valentine outside.
Sevgilisini dışarıda bekledi.
He waited for half an hour on the Valentine's Day.
Sevgililer Günü yarım saat boyunca bekledi.
Valentine walked out of the house.
Valentine evden dışarıya çıktı.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29