KAYBOLAN CÜMLELER
I’m so proud of you. Keep up the good work.
Seninle çok gurur duyuyorum. Başarılarının devamını dilerim.
Can I get a lift home?
Arabanla beni evime bırakır mısın?
I run a retail business in the city.
Şehirde mağaza işletiyorum.
The presidential inauguration ceremony is a 200-year-old tradition.
Başkanlık yemin töreni 200 yıllık bir gelenek.
Love is in the air.
Havada aşk kokusu var.
I fell asleep during the film.
Film sırasında uykuya daldım.
I get paid at the end of the month.
Maaşım ay sonunda ödeniyor.
He picked up his rifle, aimed and fired.
Tüfeğini aldı, nişan aldı ve ateş etti.
I got a call from a woman named Ivanka last night.
Dün gece Ivanka adında bir kadın beni telefonla aradı.
Tell him the air conditioner isn't working.
Ona klimanın çalışmadığını söyle.
I had my eyes checked three weeks ago.
Üç hafta önce gözlerimi kontrol ettirdim.
He had to wait in line for three hours.
Üç saat kuyrukta beklemek zorunda kaldı.
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28