KAYBOLAN CÜMLELER
This heinous attack on a member of the diplomatic corps is unacceptable.
Diplomatik bir temsilciye yönelik böyle hain bir saldırı kabul edilemez.
Russian investigative team of 18 goes to Turkey to probe Russian ambassador's murder.
18 kişiden oluşan Rus soruşturma heyeti Rus büyükelçisinin öldürülmesini araştırmak üzere Ankara'ya gitti.
Someone knocked on the door and asked for you.
Biri kapıyı çalıp seni sordu.
Things that matter and things you can control: focus on these.
Önemli şeyler ve kontrol edebileceğiniz şeyler: bunlara odaklanın.
I’m now heading to the airport.
Şu anda havaalanına gidiyorum.
I arrived at the airport on time for the flight.
Havaalanına tam uçağın kalkış saatinde yetiştim.
I hope my home doesn't get burgled while I'm away.
İnşallah ben yokken evim soyulmaz.
Have more than you show. Speak less than you know.
Göründüğünden fazlası ol. Bildiğinden daha az konuş.
My aunt's daughter is my cousin.
Teyzemin kızı benim kuzenim olur.
Good moms have sticky floors, messy kitchens, laundry piles, dirty ovens, and happy kids.
İyi annelerin evlerinde yerler yapış yapış, bulaşıklar yıkanmamış, çamaşırlar birikmiş, fırınlar yağlı, çocuklar mutlu olur.
We completed the project before the deadline.
Projeyi teslim tarihinden önce bitirdik.
We completed the project before the deadline.
Projeyi teslim tarihinden önce bitirdik.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27