KAYBOLAN CÜMLELER
Is Donald Trump the trumpet in the Bible?
Donald Trump İncil'deki kıyamet borusu mu?
Who paid the piper?
Bedelini kim ödedi?
When Leonard Cohen was twenty-five, he was living in London, sitting in cold rooms writing sad poems.
Leonard Cohen yirmi beş yaşındayken, Londra'da yaşıyor, soğuk odalarda oturup hüzünlü şiirler yazıyordu.
The Bride of İstanbul will be broadcast in January 2017 on Star TV!
İstanbul Gelini Ocak 2017'de Star TV'de yayına başlayacak!
Someone else's heart is still beating.
Başkasının kalbi hala atıyor.
He who excuses, accuses himself.
Mazeret bildiren kendini suçlar.
The Mannequin Challenge is a viral video craze featuring people imitating mannequins.
Donaklama, mankenleri taklit eden insanların yer aldığı bir viral video çılgınlığıdır.