KAYBOLAN CÜMLELER
John Kasich is my odds on favorite.
John Kasich'i tek geçerim.
Iraq is readying for an assault on ISIS in the city of Mosul.
Irak, Musul şehrinde IŞİD'e karşı taarruza geçmeye hazırlanıyor.
It becomes easier than ever to launch huge DDoS attacks.
Büyük DDoS saldırıları yapmak hiç olmadığı kadar kolay bir hale geliyor.
Emergency services across central Italy have been inundated with calls.
Orta İtalya'daki tüm acil servisler telefon yağmuruna tutuldu.
The first powerful earthquake was detected at 7.11pm, about 40 miles to the southeast of Perugia.
İlk güçlü deprem akşam 7.11'de Perugia'nın 70 kilometre kadar güneydoğusunda tespit edildi.
How do I calculate my income tax on a fluctuating salary?
Dalgalı maaş bazında gelir vergimi nasıl hesaplayayım?
Michael Rubin: Turkey is headed for a bloodbath!
Michael Rubin: Türkiye kan gölüne dönecek!
The BBC referred to Yüksekdağ as the most important woman’ in Turkey.
BBC Yüksekdağ'dan Türkiye'nin en önemli kadını olarak söz etti.
Why are the mainstream Turkish newspapers not reporting real news from Turkey? Who is behind them?
Bellibaşlı Türk gazeteleri neden Türkiye'den gerçek haberler vermiyor? Arkalarında kimler var?
Mike Pence increased mandatory minimums for drug offenses and signed two of the most sadistic anti-LGBT and anti-abortion bills in US history.
Mike Pence uyuşturucu suçlarının asgari cezasını artırmış ve Amerikan tarihinin en sadist LGBT-karşıtı ve kürtaj-karşıtı yasa tasarılarına imza atmıştır.
Donald Trump is the product of Russian-American coalition.
Donald Trump Rus-Amerikan koalisyonunun ürünüdür.
Donald Trump: Looks like Turkey is on the side of ISIS.
Donald Trump: Öyle gözüküyor ki Türkiye IŞİD'in yanında.
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25