KAYBOLAN CÜMLELER
The opening was held on the eve of Eid al-Adha.
Açılış Kurban Bayramı arifesinde yapılmıştı.
Who would win a war between Turkey and Iran?
Türkiye ile İran arasındaki bir savaşı hangisi kazanır?
Every cloud has a silver lining.
Her işte bir hayır vardır.
Don't quote me on this.
Bunu benden duymuş olma.
How should we spend the eid days?
Bayram günlerini nasıl geçirelim?
The day of Eid is the day of forgiveness.
Bayram günü bağışlama günüdür.
She swore an oath to tell the truth, with her hand on the Bible.
Doğruyu söyleyeceğine İncil'e el basarak yemin etti.
Witnesses who do not speak English can testify through a certified interpreter.
İngilizce bilmeyen tanıklar yeminli tercüman vasıtasıyla tanıklık yapabilirler.
If you can't tell a spoon from a ladle, then you're fat!
Kaşığı kepçeden ayıramıyorsan, şişmansındır!
Walmart begins Visa credit card ban at stores in Thunder Bay.
Walmart, Thunder Bay'deki mağazalarında Visa kredi kartı yasağına başladı.
Turkey has become a land of mosques, prisons and the uneducated.
Türkiye camiler, hapishaneler ve eğitimsizler ülkesi haline geldi.
Merkel hopes temporary problems at Deutsche Bank can be solved.
Merkel, Deutsche Bank'ın geçici sorunlarının çözülebilmesini ümit ediyor.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23