KAYBOLAN CÜMLELER
It’s got the look of it.
Görünüşü buna benziyordu.
So where are you off today?
Peki bugün nereye gidiyorsun?
His wife is the boss in his family.
Evde karısının sözü geçer.
I need to declutter my laptop files.
Bilgisayarımdaki dosyaları organize etmem lazım.
Would you be able to abstain from alcohol for two weeks?
İki hafta alkolden uzak durabilir misiniz?
Dragonair is a rare Pokémon that inhabits seas and lakes.
Dragonair, denizlerde ve göllerde yaşayan nadir bir Pokémondur.
Nobody knows who is fighting who.
Kimse kimin kiminle savaştığını bilmiyor.
Mont Blanc is one of the world's deadliest peaks.
Mont Blanc dünyanın en ölümcül zirvelerinden biri.
Triathlon is the combination of three endurance sports: swimming, biking and running.
Triatlon üç dayanıklılık sporunun bir araya gelmesinden oluşur: yüzme, bisiklet ve koşu.
Will Russia-Ukraine relations spiral out of control?
Rusya-Ukrayna ilişkileri kontrolden çıkar mı?
Eid al-Adha is celebrated for four days but holidays in 2016 range from 12 days in Saudi Arabia to three in Pakistan.
Kurban Bayramı dört gündür ancak 2016'da bayram tatili süresi Suudi Adabistan'da 12, Pakistan'da üç gün olmak üzere değişiklik göstermektedir.
And if United's offer is good, Muslera will be allowed to leave the club, providing a replacement is found.
United'ın teklifi güzel olursa, yerine biri bulunmak kaydıyla Muslera'nın gitmesine izin verilecek.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22