KAYBOLAN CÜMLELER
The Swift banking system is used to transfer billions internationally every day.
Swift bankacılık sistemi dünya genelinde her gün milyarlarca doların transferinde kullanılıyor.
Would NATO defend Turkey if Russia attacked?
Rusya saldırırsa NATO Türkiye'yi savunur mu?
As soon as Russia looks away, NATO will attack.
Rusya gözünü çevirir çevirmez NATO saldırır.
The tensions between Europe and Russia have entered a new phase.
Avrupa ve Rusya arasındaki gerilimler yeni bir evreye girdi.
The AFP photographer in Karkamis saw 11 Turkish tanks crossing the frontier and then firing on Jarabulus.
Karkamış'taki AFP fotomuhabiri 11 Türk tankının sınırı geçerek Cerablus'a doğru ateş ettiğini görmüş.
The Mamluk army camped at the plain of Marj Dabiq, a day's journey north of Aleppo.
Memlük ordusu Halep'in kuzeyinde bir günlük mesafede bulunan Mercidabık ovasında kamp yapmıştı.
Backed by Turkey, the Free Syrian Army announced on Monday that it is preparing to liberate Jarablus from ISIS.
Türkiye tarafından desteklenin Özgür Suriye Ordusu Pazartesi günü Cerablus'u IŞİD'den kurtarmaya hazırlandığını duyurdu.
One of the most prominent figures in the Turkish literature, Vedat Türkali has passed away at the age of 97.
Türk edebiyatının en önde gelen isimlerinden Vedat Türkali 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Che Guevara was a Marxist revolutionary who later became a pop cultural hero.
Che Guevara sonradan pop kültürü kahramanına dönen Marksist bir devrimcidir.
What would NATO do if Turkey invaded Syria and Russia retaliated?
Türkiye Suriye'yi işgal eder, Rusya da karşılık verirse NATO ne yapar?
He was handcuffed behind the back and placed in a patrol car.
Ters kelepçe takılıp devriye otosuna bindirilmişti.
Have you got a bit of time to kill today?
Bugün birazcık boş vaktin var mı?
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21