Bunu bir daha gösterme
KAYBOLAN CÜMLELER
She returned here to her husband's hometown and she made a life in her adopted home.
Kocasının memleketi olan bu kasabaya yerleşti ve burayı kendi memleketi gibi benimsedi.
I thought that would be creepy.
Abes kaçar diye düşündüm.
I'll be right there.
Hemen geliyorum.
I can only stay here for fifteen minutes, tops.
Burada en fazla onbeş dakika kalabilirim.
She'd never flown a kite.
Hiç uçurtma uçurmamıştı.
I teach creative writing.
Yaratıcı yazarlık dersi veriyorum.
She's always got a book in her hand.
Elinden kitap eksik olmaz.
You can't get a signal in this building.
Bu binada telefon çekmiyor.
You don't have to see the whole staircase, just take the first step.
Merdivenin tamamını görmenize gerek yok, ilk adımı atın eter.
Difficulties mastered are opportunities won.
Fırsat yakalamak isteyen önündeki zorlukları aşsın.
Never underestimate the great value of unexpected flowers, especially in long-term relationships.
Özellikle uzun-süren ilişkilerde beklenmeyen çiçeklerin değerini asla hafife almayın.
Stop the planet, we want to get off.
Durdurun dünyayı, inecek var.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20