Türkçesi : ev ödevi

Cevap :

Sonraki

mercy

merhamet

Okunuşu : mörsi

Sonraki