Türkçesi : Birçok otel işletiyor.

Cevap :

Sonraki