Türkçesi : dakik

Cevap :

Sonraki

acrimonious

acımasız

Okunuşu : ekrimoniyıs

Sonraki