Türkçesi : sakar

Cevap :

Sonraki

shh

şişş

Okunuşu : şııı

Sonraki