Türkçesi : futbol

Cevap :

Sonraki

trivial

tırıvırı

Okunuşu : tıriviyıl

Sonraki