Türkçesi : aday

Cevap :

Sonraki

affluent

afilli

Okunuşu : efluınt

Sonraki