Pi Sayısı Ne İşe Yarar?

GERİ
31 August Friday 2018
5642

Harold Finch: Pi. Can any of you tell me what it means?

Harold Finch: Pi. Ne anlama geldiğini söyleyebilecek biri var mı içinizde?

Harold Finch: I'll settle for an intelligent question here.

Harold Finch: Zekice sorulmuş bir soruya da razı olurum.

Lily Williams: My friend has a question, Mr. Swift. "What is any of this good for, and when would we ever use it?"

Lily Williams: Arkadaşımın bir sorusu var Bay Swift. "Bu ne işe yarar ve ne zaman kullanırız?"

Harold Finch: Let me show you. Pi, the ratio of the circumference of a circle to its diameter, and this is just the beginning; it keeps on going, forever, without ever repeating. Which means that contained within this string of decimals, is every single other number. Your birthdate, combination to your locker, your social security number, it's all in there, somewhere. And if you convert these decimals into letters, you would have every word that ever existed in every possible combination; the first syllable you spoke as a baby, the name of your latest crush, your entire life story from beginning to end, everything we ever say or do; all of the world's infinite possibilities rest within this one simple circle. Now what you do with that information; what it's good for, well that would be up to you."

Harold Finch: Anlatayım. Pi sayısı; bir çemberin çevresinin çapına bölümüdür, ve bu sadece başlangıçtır; hiçbir tekrar etmeden sonsuza kadar devam eder. Bu da demektir ki, bu ondalık dizilerin arasında her bir sayı mevcuttur. Doğum tarihiniz, dolap kilidinizin şifresi, kimlik numaranız; hepsi bunun içinde bir yerlerdedir. Eğer bu ondalık sayıları harfe dönüştürürseniz, gelmiş geçmiş tüm sözcükleri ve mümkün olan tüm kombinasyonlarını elde edeilirsiniz. Bebekken ağzınızdan çıkan ilk hece, son sevgilinizin adı, başından sonuna kadar tüm hayat hikayeniz, söylediğiniz ya da yaptığınız her şey; dünyanın sınırsız olanakları bu tek basit çemberin içinde bulunuyor. Bu bilgi ile ne yapacağınız ve ne işe yaradığı ise size kalmış.