Bunu bir daha gösterme

Akreditif Nedir?

GERİ
01 July Sunday 2018
5709

akreditif nedir

A letter of credit guarantees payment of a specified sum, provided the seller meets precisely-defined conditions and submits the prescribed documents within a fixed timeframe.

Akreditif, satıcının tam olarak belirlenmiş koşullara uyması ve istenen belgeleri süresi içinde ibraz etmesi koşuluyla, belirli bir meblağın ödenmesini teminat altına alır.

akreditif ne demek

An L/C is a letter from the buyer's bank to the seller.

Akreditif alıcının bankasından satıcının bankasına gönderilen bir yazıdır.

akreditif sözlük

A Letter of Credit guarantees the buyer's payment will be paid to the seller on time.

Akreditif alıcının ödemesinin satıcıya zamanında ödeneceğinin garantisini verir.

ihracat akreditif

The international banking system acts as an intermediary between far flung exporters and importers.

Uluslararası bankacılık sistemi birbirinden uzak ihracatçı ve ithalatçılar arasında aracılık yapar.