Bunu bir daha gösterme

Padişahların Yaşadığı İlçe: Beşiktaş

GERİ
16 June Saturday 2018
4766

 

Ä°lgili resim

In 1856, administrative center of the Ottoman Empire was moved from Topkapi Palace to Dolmabahce Palace, and Dolmabahce Palace was home to six Sultans and Ataturk.

1856 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun idari merkezi Topkapı Sarayından Dolmabahçe Sarayına taşınmış olup, Dolmabahce Sarayında altı Padişah ve Atatürk yaşamıştır.

 

beşiktaş district of sultans ile ilgili görsel sonucu

Akaretler was built in the 1870s as an annex to the Dolmabahce Palace in order to inhabit Palace workers.

Akaretler 1870'lerde Saray çalışanlarının kalması için Dolmabahce Sarayı müştemilatı olarak inşa edilmiştir.

 

yıldız sarayı

The Yıldız Palace was the fourth center of administration after Eski Palace, Topkapı Palace and Dolmabahçe Palace.

Yıldız Sarayı Eski Saray, Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayından sonra dördüncü idare merkezi olmuştur.

 

Ä°lgili resim

Yıldız Palace was the last Ottoman Palace built.

Yıldız Sarayı inşa edilen son Osmanlı sarayıydı.

 

 

çırağan palace ile ilgili görsel sonucu

The Ciragan Palace was the residence of the Ottoman sultans in the mid-19th century.

Çırağan Sarayında 19. yüzyılın ortasında Osmanlı sultanlarının ikametgahı olmuştur.

 

akaretler mustafa kemal müzesi ile ilgili görsel sonucu

After the Turkish Republic was founded, Beşiktaş kept its importance due to the presence of Atatürk.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, Beşiktaş Atatürk'ün orad aolmasından dolayı önemini muhafaza etmiştir.

 

ihlamur kasrı ile ilgili görsel sonucu

Ihlamur Pavilion was a popular picnic place in the early 19th century. It was constructed by Nikogos Balyan for Sultan Abdülmecit in 1855.

Ihlamur Kasrı, 19. yüzyılın başlarında popüler bir piknik yeriydi. 1855 yılında Nikogos Balyan tarafından Sultan Abdülmecit için inşa edilmiştir.

 

ottoman parliament photos ile ilgili görsel sonucu

Meclis-i Mebusan Street in Istanbul once housed the Ottoman parliament. The building is now being used as Mimar Sinan Fine Arts University.

İstanbul'daki Meclis-i Mebusan Caddesi bir zamanlar Osmanlı Meclisinin bulunduğu yerdi. Bina şu anda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılmaktadır.

 

Ottoman Soldiers on Beşiktaş Streets (1890s)

Osmanlı Askerleri Beşiktaş Caddelerinde (1890'lar)

 

Besiktas ferry terminal

Beşiktaş iskelesi

 

Tercümex Çeviri Grubu

beşiktaş tercüme