Canlı Çeviri - Savaş ve Doğalgaz

GERİ
28 February Wednesday 2018
4119

 

The Oil War Is Only Just Getting Started

Syrian War: Is it all about a gas pipeline?

Petrol Savaşı Daha Yeni Başlıyor

Suriye Savaşı: Her şeyin sebebi doğalgaz boru hattı mı?

Qatar is world’s richest nation, with an annual per-capita income of $130,000, but also the world’s largest LNG exporter. The tiny gas-rich state of Qatar has spent as much as $3bn over the past two years supporting the rebellion in Syria, but is now being nudged aside by Saudi Arabia as the prime source of arms to rebels. The cost of Qatar’s intervention amounts to a fraction of its international investment portfolio. But its financial support for the revolution that has turned into a vicious civil war dramatically overshadows western backing for the opposition.

Kişi başına düşen yıllık 130.000 dolar milli gelirle Katar dünyanın en zengin ülkesi, ama aynı zamanda dünyanın en büyük LNG ihracatçısı. Bu minik doğalgaz-zengini Katar devleti son iki sene içinde Suriye’deki isyanı desteklemek için 3 milyar dolar kadar para harcadı, ancak şimdilerde isyancılara giden silahların bir numaralı kaynağı olarak Suudi Arabistan tarafından kenara itiliyor. Katar’ın müdahalesinin maliyeti uluslararası yatırım portföyünün yalnızca çok küçük bir bölümünü oluşturuyor, ancak can yakıcı bir iç savaşa dönen devrime verdiği finansal destek Batılı devletlerin muhalefete verdikleri desteği önemli ölçüde gölgede bırakıyor.