Bunu bir daha gösterme

A Dream Within a Dream Şiir Çevirisi

GERİ
19 February Monday 2018
2142

 
A Dream Within a Dream
Rüya İçinde Rüya
 
Take this kiss upon the brow!
Al bu buseyi kaşın üzre sen!
And, in parting from you now,
Ve işte şimdi ayrılıyorken,
Thus much let me avow-
İzin ver itiraf edeceğim-
You are not wrong, who deem
Yanlış değildi söylediğin
That my days have been a dream;
Günlerin bir rüyaydı derken;
Yet if hope has flown away
Uçup gittiyse umut yine de
In a night, or in a day,
Geceleyin ya da gündüz,
In a vision, or in none,
Hayalde, ya da hiçbirinde
Is it therefore the less gone?
Peki kaybımdan eksilen ne?
All that we see or seem
Rüya içinde bir rüyadır
Is but a dream within a dream.
Hep gördüğümüz, göründüğümüz.
 
I stand amid the roar
Bir uğultunun ortasındayım
Of a surf-tormented shore,
Dalgaların dövdüğü bir kıyıda,
And I hold within my hand
Ve avucumda tuttuğum
Grains of the golden sand-
Altın kum taneleri-
How few! yet how they creep
Azlar! Ama nasıl da kayıyorlar
Through my fingers to the deep,
Derinliğe parmaklarımdan,
While I weep- while I weep!
Ağlarken - ben ağlarken!
O God! can I not grasp
Tanrım! Sıkıca tutamaz mıyım
Them with a tighter clasp?
Bırakmadan avucumdan?
O God! can I not save
Tanrım! Kurtaramaz mıyım
One from the pitiless wave?
Birini acımasız dalgadan?
Is all that we see or seem
Yoksa rüya içinde bir rüya mı
But a dream within a dream?
Hep gördüğümüz, göründüğümüz?