Bunu bir daha gösterme

Bu Şehri Bırakmak - Şiir Çevirisi

GERİ
18 February Sunday 2018
1627

 
Leaving This City
Bu Şehri Bırakmak
 
This is the city to walk around in the rain
Bu şehirde yağmur altında dolaşılır
Staring at the barges in the harbor
Limandaki mavnalara bakıp
And to hum songs through the night.
Şarkılar mırıldanılır geceleri.
The city has countless streets
Bu şehrin sokakları çoktur,
Bustling with people running around...
Binlerce insan gelir gider sokaklarında..
The waitress who brings me my tea every evening
Her akşam çayımı getiren
And whom I like a lot although she's a White Russian
Ve bir Beyaz Rus olmasına rağmen
Is in this city. 
Hoşuma giden garson kadın bu şehirdedir. 
 
The old pianist who turns around
To look at me
Bu şehirdedir
Valsler, foksrotlar altında
When he sneaks in pieces by Schumann and Brahms
Şuman'dan, Bramsdan
While playing waltzes and foxtrot
Parçalar çaldıgı zaman dönüp
Is also in this city. 
Bana bakan ihtiyar piyanist. 
 
The ferry boats that caryy passengers
Doğduğum köye müşteri taşıyan
To the village where I was born are in this city.
Şirket vapurları bu şehirdedir.
So are my memories,
Hatıralarim bu şehirdedir.
All those I love,
Sevdiklerim
And the graves of my loved ones. 
Ölmüşlerimin mezarları.
 
This is the city where I have a job,
Bu şehirdedir işim gücüm,
Where I earn my bread money.
Ekmek param.
And yet, in spite of all this,
Fakat bütün bunlara mukabil
This is the same city I'm leaving
Yine budur başka bir şehirdeki
Because of a woman
Bir kadın yüzünden
In another city.
Bıraktığım şehir.