Bunu bir daha gösterme

Yavrusu Olmayan Kanguru - Şiir Çevirisi

GERİ
18 February Sunday 2018
1715

 
The Kangaroo Without Its Child
Yavrusu Olmayan Kanguru
 
A kangaroo hadn’t been able to have a baby
Kangurunun birinin yavrusu olmazmış
It had adopted a rabbit and had put it into its bag
Bir tavşanı evlat edinip torbasına koymuş
The kangaroo had been happy and so had the rabbit
Kanguru memnun, tavşan mutlu
But the others had been angry so.
Ama diğer kangurular kızgınmışlar.
 
They had made a plan to get rid of the rabbit
Tavşandan kurtulmak için, bir plan yapmışlar
They had kidnapped the rabbit while sleeping
Onlar uykudayken tavşanı kaçırmışlar
The kangaroo had seen her empty bag when she had woken up
Kanguru uyanınca bakmış torbası boş
She had been shocked and sorry.
Şaşırmış kalmış buna olmuş içi bir hoş.
 
And had made an arrangement with the poisonous snake
Kanguru zehirli yılanla anlaşma yapmış
In the bag had been the snake and the kangaroo among the others
Torbada yılan, kanguru kangurular arasında
Being afraid of the snake the others had given the rabbit back
Yılandan korkan kangurular tavşanı geri vermişler
And they had said that that was a plan in a plan.
Plan plan içinde böyle olur demişler.