Bunu bir daha gösterme

Aşık Olup Sevilmemek Nedendir?

GERİ
18 February Sunday 2018
1943

 
Why Falling In Love Without Being Loved?
Aşık Olup Sevilmemek Nedendir?
 
If eyes see, heart likes and falls in love
Göz görse, gönül sever, aşık olur
The passion to meet lights fire
Kavuşmak tutkusu bir ateş yakar
Reality and dream get mixed into each other
Hayal, gerçek birbirine karışır
One moment comes and arched eyebrows are frowned.
Bir an gelir hilal kaşlar çatılır.
 
He had loved a lot of beautiful ones without being loved
Çok güzeller sevmiş, seveni olmaz
He knows that there is no remedy for this trouble
Bilir ki, bu derde çare bulunmaz
The lover also bears the trouble
Seven aşık dert yükünü çeker de
Why falling in love without being loved?
Aşık olup sevilmemek nedendir?
 
Days full of hope and expectation
Umutlar, ümitlerle dolu günler
Passed with happiness and grief
Sevinçler, kederlerle geçti günler
We had tried hard but too hard
Çok ama pek çok uğraştık yine de
But couldn’t answer the riddle called love.
Aşk denen bilmeceyi çözemedik.