Bunu bir daha gösterme

Kargalar Sigara İzmariti Toplayabilir Mi?

GERİ
17 October Tuesday 2017
2366

 

Training Crows to Pick Up Cigarette Butts Kargalara Sigara İzmariti Toplamayı Öğretmek
We already know that crows enjoy picking at the garbage humans leave on the ground and in cracks and crevices. Crowded Cities founders Ruben van der Vleuten and Bob Spikman wondered if they could redirect this habit and turn crows into tiny garbage collectors. Training crows to do something as specific as identifying and transporting cigarette butts isn’t as crazy as it may sound. The crows are among the most intelligent creatures in the animal kingdom—they’re capable of using tools, nursing grudges, and even holding funerals. But even if crows were capable of learning the task, the team needed to find an efficient way to train them. That’s when they came across the Crow Box: an open-source project designed by Joshua Klein that acts like a vending machine for crows. Whenever a crow deposits a coin in the device, it rewards them with a peanut, thus teaching the birds to hunt for change. Spikman and van der Vleuten adopted this concept, swapped butts for the coins, and renamed it the Crowbar. The training process starts by attracting crows to the machine with a piece of food next to a cigarette butt. Knowing that a snack will always be there waiting for it, the crow is conditioned to return for more. After this step repeats a few times, the food is moved inside the device and isn’t made available to the crow until the moment it lands. The animal now knows that the machine can give it food in response to its actions. At a certain point, the Crowbar stops releasing the food automatically. The only way for the crow to get fed is by nudging the cigarette butt into the receptacle. If it's able to figure this step out, the idea is that it will start scouring for cigarettes elsewhere as payment for its meal. The project is still a far way off from becoming a reality in major cities. Crowded Cities is looking for ways to fund trial runs, and if those are promising it will still need to conduct research into the harmful effects cigarette butts may pose to crows. As for the skeptics who don’t believe crows can pull off such a sophisticated feat, the startup’s founders encourage them to take a “Sunday morning to browse through some crow videos on YouTube.” Here’s one example they selected for your viewing pleasure. Kargaların insanların yerlere, yarık ve çatlaklara attıkları çöpleri toplamayı sevdiklerini biliyoruz. Crowded Cities'in kurucuları Ruben van der Vleuten ve Bob Spikman bu alışkanlığı başka bir yöne kanalize edip kargaları minik çöp toplayıcılara dönüştürüp dönüştüremeyeceklerini görmek istemişler. Kargaları sigara izmaritlerini tanıyıp taşımak gibi bir konuda eğitmek düşündüğünüz kadar çılgınca bir konu değil. Kargalar hayvanlar aleminini en zeki yaratıklarındandır —alet kullanabilir, kin besleyebilir, cenaze töreni bile düzenleyebilirler. Bununla birlikte karfalar bu görevi öğrenebilseler bile, ekibin onları eğitmenin etkili bir yolunu bulması gerekiyordu. İşte bu noktada Crow Box çıktı karşılarına: Joshua Klein tarafından geliştirilen ve kargalar için bir otomat görevi gören açık kaynaklı bir proje. Bir karga cihaza bir madeni para attığında, otomat kargayı bir fıstıkla ödüllendiriyor ve böylelikle kuşlara değişim için avlanmayı öğretiyor. Spikman ve van der Vleuten bu konsepti benimsemiş, madeni para yerine sigara izmariti koymuş ve otomatın adını Crowbar olarak değiştirmişler. Eğitim süreci kargaların bir sigara izmaritinin yanındaki yiyecekle makineye çekilmesiyle başlıyor. Her zaman orada kendisini bir atıştırmalığın beklediğini bilen karga daha fazlasını bulmak geri dönmeye şartlanıyor. Bu adım birkaç kez tekrarlandıktan sonra, yiyecek cihazın içine taşınıyor ve karga inene kadar yiyeceğe ulaşamıyor. Hayvan artık makinenin hareketlerin ekarşılık ona yiyecek verebildiğini bilmektedir. Belirli bir noktada, Crowbar yiyeceği otomatik olarak vermeyi kesiyor. Karganın beslenmesinin tek yolu sigara izmaritini alıcı bölmenin içine itmesi oluyor. Karga bu adımı öğrenebilirse, yemek karşılığında her yerde karış karış sigara arayacağı düşünülüyor. Projenin büyük şehirlerde hayata geçirilebilmesi şimdilik epey uzak bir ihtimal. Crowded Cities deneme çalışmalarını finanse etmenin yollarını arıyor, ve çalışmalar umut verirse sigara izmaritlerinin kargalar üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin de araştırılması gerekecek. Çalışmaya şüpheyle yaklaşan ve kargaların bu kadar karmaşık bir görevin üstesinden gelemeyeceklerine inananlara ise bu yeni girişimin kurucuları “bir Pazar sabahını YouTube'daki karga videolarından bir kısmını izleyerek geçirmelerini” öneriyor. Keyifle izlemeniz için seçtikleri bir videoyu aşağıda paylaşıyoruz.

 

 

beşiktaş çeviri