Bunu bir daha gösterme

Gerçek Tarçın mı Kullanıyorsunuz - Çeviri Haber

GERİ
28 August Monday 2017
10927

 

Are You Using Real Cinnamon? Gerçek Tarçın mı Kullanıyorsunuz?
Real cinnamon is called Ceylon Cinnamon (cinnamomum zeylanicum or cinnamomum verum). It is native to Sri Lanka. It was first popularized by the Egyptians who valued cinnamon for its medicinal qualities. Due to limited supply and high demand, cinnamon became expensive to import. In the early 1900s, America began importing Cinnamomum cassia, a cousin of Ceylon, because it was much cheaper. Cinnamomum cassia is easily obtainable because of its ability to grow in a wider range of areas, but most of it comes from China, Vietnam, and Indonesia.
 
The reason why it matters whether or not your cinnamon is fake or not is because of its valuable medicinal qualities. Both types of cinnamon have antibacterial and antimicrobial properties. They are also antifungal and can halt yeast growth, which makes cinnamon useful in treating allergies. The difference is that real cinnamon is higher in all these properties. Cinnamon also contains coumarin, which is toxic to the liver and kidneys. It also counteracts with blood-thinning medications. Cassia Cinnamon has 1,000 times the amount of coumarin than Ceylon Cinnamon. One teaspoon of Cassia Cinnamon contains about 5.8 to 12.1 mg of coumarin, which is above the Tolerable Daily Intake of 6.0 mg for a person weighing about 130 pounds.
 
Real Ceylon Cinnamon is sweeter than Cassia Cinnamon, which tends to be spicy or hot. I also notice a difference in smell. Ceylon Cinnamon smells like cinnamon as we know it combined with cardamom. Real cinnamon sticks look rough, and are soft so you can actually chew on them like candy. They are also lighter in color. Fake cinnamon sticks have a deep red-brown color and one single neat curl that meets and closes in the middle.
 
Most cinnamon sold in the United States is the fake Cassia variety. To ensure you get real Ceylon Cinnamon, make sure you buy it from a trusted source.
Gerçek tarçına Seylan Tarçını (cinnamomum zeylanicum ya da cinnamomum verum) denir. Sri Lanka'ya özgü bir bitkidir. İlk olarak tarçına tıbbi niteliklerinden dolayı değer veren Mısırlılar tarafından popüler hale getirilmiştir. Arzın kısıtlı, talebin ise yüksek olması nedeniyle, tarçının ithali pahalı hale gelmişti. 1900'lerin başlarında, Amerika çok daha ucuz olması nedeniyle Seylan tarçınının kuzeni olan Çin tarçınını ithal etmeye başladı. Çin tarçını çok geniş alanlarda yetiştirilebilmesinden dolayı kolaylıkla elde edilebiliyor ancak büyük kısmı Çin'den, Vietnam'dan ve Endonezya'dan geliyor.
 
Tarçının sahte olup olmadığının önemi değerli medikal özelliklerinden dolayı değildir. Her iki tarçın türünün de antibatkeriyal ve antimikrobiyal özellikleri var. Her ikisi de antifungal olup maya gelişimini durdurabilirler, bu da tarçının alerjilerde faydalı olmasını sağlar. Aralarındaki fark gerçek tarçının değerlerinin tüm bu özellikler bakımından daha yüksek olmasıdır. Tarçın, karaciğer ve böbrekler için toksik bir madde olan kumarin de içermektedir. Kan-inceltici ilaçların etkilerini de yok etmektedir. Çin tarçınındaki kumarin miktarı Seylan (Sri Lanka) tarçınındaki kumarin miktarından 1000 kat fazladır. Bir çay kaşığı Seylan tarçınında 5.8 ila 12.1 mg arasında kumarin vardır ve bu da 70 kiloluk bir insan için önerilen 6.0 mg'lık Tolere Edilebilir Günlük Alım miktarından yüksektir.
 
Gerçek Seylan tarçını daha baharatlı ya da acı olan Çin tarçınından daha tatlıdır. Kokusundaki fark da hissedilebilir. Seylan tarçınının kokusu bildiğimiz tarçınla kakule karışımı bir şeydir. Gerçek tarçın çubukları kaba görünür ve yumuşaktırlar, bu yüzden de şeker gibi çiğnenebilirler. Renkleri de daha açıktır. Sahte tarçın çubukları derin kızıl-kahverengi renklidir ve ortada buluşup kapanan tek bir düzenli kıvrımları vardır.
 
Amerika'da satılan tarçının büyük kısmı sahte Çin tarçını çeşididir. Gerçek Seylan tarçını alabilmek için güvendiğiniz bir kaynaktan satın almanız uygun olur.

 

 

fake cinnamon ile ilgili görsel sonucu

 

fake cinnamon ile ilgili görsel sonucu

 

 

İlgili resim