Apostil Nedir? Neden Lazım Olur?

GERİ
15 August Tuesday 2017
3376

 

What is an Apostille? Apostil Nedir?
 
In order for a foreign country to accept a document as a valid document, proof must be made that the signatures and the document are legitimate. This is the purpose of the authentication process. One of the most important things is to know if the country where the document will be used is a member of the Hague Convention. An Apostille is a certificate issued by a designated authority in a country where the Apostille Convention is in force. Apostilles authenticate the seals and signatures of officials on public documents such as birth certificates, notarials, court orders, or any other document issued by a public authority, so that they can be recognized in foreign countries that are parties to the Convention. The authority to issue an Apostille for a particular document depends on the origin of the document in question. Official documents such as notarizations or vital records are authenticated by designated competent authorities, usually the office of the governor.

Yabancı bir ülkenin bir belgeyi geçerli bir belge olarak kabul edebilmesi için belge üzerindeki imzaların ve belgenin usulüne uygun olup olmadığının kanıtlanması gerekir. Belge doğrulama sürecinin amacı budur. En önemli şeylerden biri belgenin kullanılacağı ülkenin Lahey Konvansiyonuna üye bir devlet olup olmadığının bilinmesidir. Apostil, Apostil Konvansiyonunun yürürlükte olduğu ülkelerde yetkili bir merci tarafından düzenlenen bir belgedir. Apostil şerhleri doğum belgeleri, noter senetleri, mahkeme kararları gibi resmi belgeler ya da ya da resmi bir merci tarafından düzenlenmiş başka belgeler üzerinde ismi geçen yetkililerin mühür ve imzalarını Konvansiyonun tarafı olan yabancı ülkelerde tanınabilmeleri için doğrularlar. Belirli bir ülke için apostil düzenleme yetkisi ilgili belgenin menşeine bağlıdır. Noter onaylı belgeler ya da nüfus kayıtları gibi resmi belgelerin doğruluğu belirlenen yetkili kurumlarca, genellikle de valilik tarafından onaylanır.

 

İlgili resim

Apostille-notary

 

erasmus belge çeviri

Tercümex Çeviri Grubu - Beşiktaş