Yeminli Tercüme Nedir?

GERİ
01 August Tuesday 2017
1581

 

What is sworn translation? Yeminli tercüme nedir?
 
A translation can be considered officially certified if the document has been translated by a “sworn translator”.
There are some countries such as Spain, France or the Netherlands, where a translator becomes a sworn translator by taking an oath before a court, so that his or her translations are accepted as a full and faithful version of the original and in accordance with legal requirements.
These translations also include the translator’s signature and seal.
In countries such as the UK or the USA, this does not exist.
Here, a translation can be certified if it has been signed by the translator in the presence of a solicitor or notary; however, the solicitor or notary does not guarantee the accuracy of the document, instead the translator who signs it assumes all responsibility.
For instance, if a document has been carelessly translated, the translator could be charged with contempt of court, perjury or negligence.
In order to make this process easier and faster, The Hague Convention of 5 October 1961 drafted the Apostille Convention, which is a stamp or printed form containing ten numbered standard fields. It guarantees that all the documents from the administration or judicial organisms in every one of the 51 countries that signed it are valid in those countries.
Therefore, every sworn translation should be accompanied by this guarantee to be effective.
This apostille certifies that the person who sends the translation (in some countries, for instance Spain, it is usually the translator), acts as attester of the document and certifies the accuracy, completeness and official value of the document.
Certifying a translation could become a long-winded procedure. For example, if a document has to be translated from a non-signatory State, this will have to be certified twice (in the country of origin and the country where it will be used).
With the apostille, the documents can be legalized without third parties taking part and thereby making the process faster and simpler.
Yeminli tercüman” tarafından tercüme edilmiş bir belge resmi onaylı kabul edilir.
İspanya, Fransa ya da Hollanda gibi bazı ülkelerde tercüman mahkeme huzurunda yemin ederek yeminli tercüman olur ve böylelikle yaptığı çeviriler orijinal belgenin eksiksiz, aslına uygun ve yasal şartlara uygun çevirisi olarak kabul edilir.
Bu çevirilerde tercümanın imzası ve mührü de bulunur.
İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde, bu şekilde değildir.
Buralarda bir çeviri tercüman tarafından avukat ya da noter huzurunda imzalanmışsa tasdikli olabilir; bununla birlikte, avukat ya da noter belgenin doğruluğunu garanti etmemekte olup, belgeyi imzalayan tercüman tüm sorumluluğu üzerine alır.
Örneğin, bir belge dikkatsiz bir şekilde tercüme edilmişse, tercüman mahkemeyi tahkir, yalancı tanıklık ya da ihmalle suçlanabilir.
Bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu sayılı on standart alandan oluşan mühürlü ya da basılı bir form olan Apostil Antlaşmasını kaleme almıştır. Bu, antlaşmayı imzalayan 51 ülkenin her birinde idari ya da adli kurumlardan alınan tüm belgelerin bu ülkelerde geçerli olduğunu garanti eder.
Dolayısıyla, yeminli çevirilerin geçerli olabilmesi giçin ilişiklerinde bu tasdikin bulunması gerekir.
Bu apostil çeviriyi gönderen kişinin (örneğin İspanya gibi bazı ülkelerde, bu kişi genellikle tercümandır) belgenin tasdik edicisi olacağını ve belgenin doğruluğunu, tamlığını ve resmi değerini tasdik eder.
Bir çevirinin tasdik işlemi sıkıcı bir prosedür olabilir. Örneğin, Antlaşmayı imzalamayan bir ülkeden gelen bir belgenin tercüme edilmesi gerekiyorsa, bu belgenin iki kez tasdik edilmesi gerekir (menşe ülkesinde ve kullanılacağı ülkede).
Apostil ile, belgelere üçüncü kişilerin dahli olmadan yasal geçerlilik kazandırılıp süreç daha hızlı ve basit bir hale getirilebilir.

 

erasmus belge çeviri

Beşiktaş Çeviri

Tercüme Bürosu

Yeminli Tercüme