Yabancı Şarkı Çevirileri Yasaklandı

GERİ
02 July Sunday 2017
2650

 

Uzbekistan imposes ban on translating foreign songs into Uzbek Özbekistan yabancı şarkıların Özbekçe'ye tercüme edilmesine yasak getirdi
The country’s authorities took a decision to forbid local musicians to make cover versions of foreign songs and perform them in the Uzbek language. They also don’t recommend to share such songs on social media. The measures are taken amid fears that the country may lose traditional Uzbek music. Uzbek musicians mostly cover Russian, Moldavian, Arabian, Turkish and Iranian songs. The ban will be imposed on translating songs into Uzbek, but singing in the original language will be permitted. The decision was announced by writer Khayriddin Sultanov, the president's advisor. Uzbekistan’s main state concert agency and national broadcaster have been informed about the new policy. Uzbek television recently showed stories about local musicians who perform translated foreign songs, passing them off as their own works. According to TV stories, about 90% of songs by Uzbek musicians are covers of Turkish and Arabian songs. The new measure is aimed at protecting traditional Uzbek music. Ülkenin resmi makamları Özbek müzisyenlerin yabancı şarkıların çeviri yorumlarını yapıp bu şarkıları Özbek dilinde söylemelerini yasaklayan bir karar aldı. Bu şarkıların sosyal medya üzerinde paylaşılmasını da tavsiye etmiyorlar. Bu tedbirler ülkenin geleneksel Özbek müziğini kaybedebileceği korkuları yüzünden alındı. Özbek müzisyenler çoğunlukla Rusça, Moldavca, Arapça, Türkçe ve Farsça şarkıların yorumlarını yapıyorlar. Şarkıların Özbekçe'ye çevrilmesine yasak getirilecek ancak orijinal dilde şarkı söylemeye yasak getirilmeyecek. Karar Cumhurbaşkanı danışmanı yazar Khayriddin Sultanov tarafından duyuruldu. Özbekistan'ın başlıca devlet konser ajansı ve milli yayıncı kuruluşuna yeni politika hakkında bilgi verildi. Özbek televizyonu kısa süre önce tercüme edilmiş yabancı şarkılar söyleyip bunları kendi eserleriymiş gibi gösteren müzisyenlerin haberlerini yapmıştı. TV haberlerine göre, Özbek müzisyenlerinin söyledikleri şarkıların %90 kadarı Türkçe ve Arapça şarkıların yorumları. Yeni tedbir geleneksel Özbek müziğini korumayı amaçlıyor.

 

uzbek record translation