Çin Kötü Çeviriyle Savaşıyor

GERİ
01 July Saturday 2017
1972

 

China clamps down on poor translations Çin kötü çevirilere göz açtırmıyor
Inventively mangled foreign-language versions of signs and menus have become an iconic feature of China, but the government is imposing a compulsory list of 3,500 common translated phrases for public use in a bid to rid the country of Chinglish. Starting from December, the Standardisation Administration, Ministry of Education, and General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine will issue a new guide, while encouraging sign-makers to “prioritize correct grammar” and avoid misleading direct translations. Particular focus will be on translations that are offensive, discriminatory, or unpatriotic. Tabela ve menülerin çok yaratıcı bir şekilde bozularak yabancı dillere çevrilmesi Çin'in simgesel bir özelliği haline geldi ancak hükumet ülkeyi Çingilizce'den kurtarmak amacıyla kamusal alanlarda yaygın olarak kullanılan 3,500 çeviri ifadeden oluşan uygulanması zorunlu bir listeyi hayata geçiriyor. Aralık ayından itibaren Standardizasyon İdaresi, Eğitim Bakanlığı ve Kalite Kontrol Denetim ve Karantina Genel İdaresi hem tabelacıların “doğru gramere öncelik vermelerini” ve yanıltıcı birebir çevirilerden kaçınmalarını teşvik edecek hem de yeni bir kılavuz yayınlayacak. Özellikle saldırgan, ayrımcı ya da ülke menfaatlerini gözetmeyen çeviriler hedeflenecek.

ingilizce çeviri

çince

beşiktaş tercüme

ceviri

tercume

cevirmen

tercuman

ceviri

ceviri

yeminli tercuman