Bunu bir daha gösterme

Çeviri Haber: Milyoner Göçü

GERİ
27 February Monday 2017
5937

 

Millionaire Exodus Milyoner Göçü
82,000 millionaires shifted overseas globally in 2016, with Australia remaining top destination. Millionaires or High Net Worth Individuals (HNWIs) refer to individuals with net assets of USD 1 million or more. An estimated 11,000 millionaires moved to Australia in 2016 compared to 10,000 that moved to the US and 3,000 that moved to the UK. Other countries that experienced large inflows of HNWIs in 2016 include Canada, UAE, New Zealand and Israel. On the other hand, countries that lost large numbers of HNWIs in 2016 included France, Turkey and Brazil. Large outflow of millionaires from France (over 12,000 in 2016) is notable. France is being heavily impacted by rising religious tensions between Christians and Muslims, especially in urban areas, the report said. The report further noted that other European countries where religious tensions are starting to emerge such as Belgium, Germany, Austria, the UK, Holland and Sweden will also be negatively affected in the near future. 2016 yılında dünya genelinde 82,000 milyoner bir başka ülkeye göç ederken, en çok tercih edilen ülke Avustralya oldu. Milyonerler ya da Yüksek Net Servet Sahibi Bireyler (YNSSB) 1 milyon dolar ya da üzeri net varlığı bulunan kişileri ifade ediyor. 2016 yılında yaklaşık 11,000 milyoner Avustralya'ya taşınırken, aynı yıl Amerika'ya 10,000, İngiltere'ye ise 3,000 milyoner göç etti. 2016 yılında büyük sayıda YNSSB girişi olan diğer ülkelerse Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda ve İsrail oldu. Öte yandan, 2016 yılında Fransa, Türkiye ve Brezilya büyük sayıda YNSSB kaybeden ülkeler arasında. Fransa'dan kaydadeğer sayıda (2016'da 12,000'in üzerinde) milyoner göçü olmuş. Rapora göre Hristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki özellikle şehirlerdeki artan dinsel gerilimler Fransa'yı çok etkiliyormuş.  Raporda ayrıca Belçika, Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda ve İsveç gibi dinsel gerilimlerin ortaya çıkmaya başladığı diğer Avrupa ülkelerinin de yakın gelecekte olumsuz yönde etkileneceği ortaya konmuş.

 

 

#milyonergöçü #braindrain #beyingöçü #millionaire #exodus #çeviri #tercüme

 

Yeminli Sözlük Instagram Sayfası