Bunu bir daha gösterme

Sözlükte Arama Yapmak Moda Oldu

GERİ
14 February Tuesday 2017
9062

 

Where do you find the meanings of unfamiliar words? Bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını nereden buluyorsunuz?
In the hours after Senator Elizabeth Warren, Democrat of Massachusetts, was silenced by her Republican colleagues for “impugning” a fellow senator by reading aloud a letter Coretta Scott King had written that was critical of Jeff Sessions, Republican of Alabama (later confirmed as attorney general), thousands of Americans did what they always do: They tapped away at their phones. But they weren’t checking text messages or liking a photo on Facebook. They were thumbing through online dictionaries, looking for a definition of “impugn.” On Wednesday morning, the dictionary publisher Merriam-Webster posted on its website that searches on the word had surged. “It’s been at the top for almost 12 hours now,” said Peter Sokolowski, the company’s editor at large. As he wrote on the Merriam-Webster website: “Impugn means ‘to oppose or attack as false or lacking integrity’ or ‘to criticize (a person’s character, intentions, etc.) by suggesting that someone is not honest and should not be trusted.’ It comes from the Latin word pugnare meaning ‘to fight,’ which is also the root of pugnacious and pugilism.” A tweet posted to the dictionary’s feed linking to this definition quickly racked up several hundred retweets. At a time when many are questioning the definition of common words they thought they understood, after years of the English language being degraded by text messages and hashtags, dictionaries have made a surprising comeback in the United States. On dictionary apps and websites, “lookups” of words or phrases related to news events have precipitously increased. Bibliophiles are becoming social media stars. Sales of print dictionaries remain brisk and are a profit center for some publishers. “Dictionaries are not regarded as sexy or interesting, but what dictionaries are known for is telling the truth,” said Jesse Sheidlower, a lexicographer and past president of the American Dialect Society. “Right now there are a lot of questions about what is true. We want clear statements about what things are, and dictionaries provide that.”.   Massachusettsli Demokrat Senatör Elizabeth Warren'ın Cumhuriyetçi meslektaşları tarafından başka bir senatörü Coretta Scott King'in Alabamalı Cumhuriyetçi Jeff Sessions'u (ki sonradan Yargıtay Başsavcılığına atandı) eleştirdiği bir mektubu yüksek sesle okuyarak “dil uzattığı” için susturulmasının hemen ardından, binlerce Amerikalı her zaman yaptığı şeyi yaptı: Cep telefonlarına tıkır tıkır bir şeyler yazdılar. Ancak gelen mesajları kontrol etmiyor ya da Facebook'ta bir fotoğrafı beğenmiyorlardı. İnternetteki sözlüklerde geziniyor, “dil uzatmak” (impugn) kelimesinin açıklamasını arıyorlardı. Çarşamba günü sabahı, sözlük yayımcısı Merriam-Webster web sitesinde bu kelimeyle ilgili aramaların ani bir şekilde fırladığı bilgisini paylaştı. “Neredeyse 12 saat oldu ama zirvedeki yerini koruyor,” diyor şirketin serbest editörü Peter Sokolowski. Merriam-Webster web sitesinde yazdığına göre: “Dil uzatmak ‘yanlış olduğu veya dürüst olmadığı iddiasıyla çekiştirmek ya da saldırmak’ ya da  ‘birini (karakterini, niyetini vs.) dürüst olmadığını ve o kişiye güvenilemeyeceğini söyleyerek yermek anlamına geliyor.’ Latince pugnacious (kavgacı) ve pugilism (kavgacılık) kelimelerinin de kökü olan ‘kavga etmek’ anlamındaki pugnare kelimesinden geliyor.” Sözlük açıklamasına link veren bir tweet bir anda yüzlerce kez paylaşıldı. Birçok insanın anladıklarını sandıkları yaygın kelimelerin açıklamasını sorguladıkları bir zamanda, İngilizcenin cep telefonu mesajları ve diyez işaretleriyle yıllarca hor kullanılmasının ardından, sözlükler Amerika'da şaşırtıcı bir biçimde geri döndü. Sözlük uygulamalarında ve web sitelerinde, haberlerde geçen kelime ya da ifadelerle ilgili “aramalar” birdenbire arttı. Kitapseverler sosyal medya yıldızları haline geliyor. Matbu sözlük satışları canlı ve bazı yayıncılar için iyi bir gelir kaynağı. “Sözlükler seksi ya da ilginç bulunmuyor ancak sözlükler doğruyu yazmalarıyla biliniyorlar,” diyor sözlükbilimci ve Amerikan Lehçe Derneğinin eski başkanı Jesse Sheidlower. “Şu anda neyin doğru olduğu ile ilgili bir sürü soru işareti var. Neyin ne olduğu konusunda kesin ifadeler arıyoruz ve sözlükler de bunu veriyor.”

 

 

impugn: kötülemek, dil uzatmak, tekzip etmek, zemmetmek, sözle saldırmak

 

yeminli sözlük

yeminli sözlük ingilizce türkçe çeviri sözlüğü çeviri haber tercüme

 

Turkish - English Dictionary