Trumplation: Trump'u Çevirmek

GERİ
06 February Monday 2017
1977

 

Trumplation Trump'u Çevirmek
"There are several things that make an interpreter's life easy," said Christiane Abel, who teaches French translation and interpretation at the Middlebury Institute of International Studies at Monterey, Calif., and is on the U.S. State Department's roster of contract interpreters. "When people finish their sentences ... when the syntax is well-structured ... when the speaker starts speaking and you kind of understand where the person is going, you can kind of decode the underlying thought." Not so with Trump. The new leader of the free world is driving translators crazy. "He has a certain use of hyperbole. He actually insults people. He calls people 'dummy,' 'lowlife,' 'fraud.' He talks in a way that is not the typical political speech. When there's a choice, he goes for whatever is the most colloquial." All of those attributes create minefields for those translating his words. "Sözlü çevirmenlerin hayatlarını kolaylaştıran birkaç şey vardır," diyor Kaliforniya Monterey'deki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünde Fransızca mütercim tercümanlık dersleri veren ve aynı zamanda Amerikan Dış İşleri Bakanlığı'nın kadrolu sözleşmeli sözlü çevirmenlerinden biri olan Christiane Abel. "İnsanlar cümlelerini bitirdiklerinde ... söz diziminde bir kusur yoksa ... konuşmacı konuşmaya başladığında ve kişinin nereye varmak istediğini anlar gibi olduğunuzda, niyetini çözer gibi olursunuz." Söz konusu Trump olduğunda, bu böyle olmuyor. Özgür dünyanın yeni lideri çevirmenleri çılgına çeviriyor. "Bir miktar abartı kullanıyor. Aslında insanlara hakaret ediyor. İnsanlara 'dangalak,' 'sünepe,' 'düzenbaz' diyor Alışıldık siyasi jargonu kullanmıyor. Fırsatını bulduğunda, en amiyane olana yöneliyor." Tüm bunlar da söylediklerini tercüme edenlere ecel terleri döktürüyor.

 

trump translating ile ilgili görsel sonucu

 

 

Beşiktaş Çeviri

Tercüme Bürosu