40 Öğrencisiyle 40 Farklı Şekilde Tokalaşan Öğretmen

GERİ
02 February Thursday 2017
1597

 

40 Different Handshakes 40 Farklı Tokalaşma Şekli
Most teachers start their day off with attendance, but a local teacher has found his own unique way to connect with students before they enter Room 219. Barry White Junior teaches fifth-grade literacy at Ashley Park Elementary School. The school encourages teachers to find creative ways to engage with students. But before Mr. White incorporates "vocabulary shootout" and shoe-tapping songs into his curriculum, he tries to connect with each of his students. He has unique handshakes for each of his students. Mr White Jr says he was inspired by NBA star LeBron James. Birçok öğretmen güne yoklama alarak başlar ancak bir ilçe öğretmeni 219 nolu Sınıfa girmeden önce öğrencileriyle etkileşim kurmanın kendine özgü bir yöntemini bulmuş. Barry White Junior, Ashley Park İlkokulunda beşinci sınıfların okuma yazma derslerine giriyor. Okul öğretmenlerini öğrencileriyle yaratıcı yöntemler bularak ilgilenmeleri yönünde teşvik ediyor. Ancak, White Öğretmen müfredatına "kelime dağarcığı turnuvası" ve topuk dansı şarkıları eklemeden önce, her bir öğrencisiyle bağ kurmaya çalışıyor. Her bir öğrencisiyle farklı şekilde tokalaşıyor. White Öğretmen NBA yıldızı LeBron James'ten ilham aldığını söylüyor.