Maftirim: Yahudi-Sufi Geleneği (İngilizce-Türkçe)

GERİ
31 January Tuesday 2017
1459

 

Maftirim: The Judeo-Sufi Connection Maftirim: Yahudi-Sufi Geleneği
The Maftirim repertoire, born in Edirne, the ancient capital of the Ottoman Empire is an example of Jewish mystic music. This music came to our days by being orally transmitted from master to student. However, with this form of transmission, the number of these liturgical songs that arrived to our days has dropped from the thousands to very few indeed. The last three masters of this music in Turkey, David Behar, Hazzan Isak Maçoro and Hazzan David Sevi, who recorded the present work are maybe the last remnants of this old tradition. The present collection which is the result of five years of intensive work is the struggle to document and transmit whatever we have left of this kind of Turkish Sephardic liturgical music to the next generations. This unique collection should be of tremendous interest to everyone interested in Turkish Classical Music, Turkish Sephardic Music, Jewish Liturgical Music and any other kind of liturgical music. Osmanlı Devletinin eski başkenti Edirne'de ortaya çıkan Maftirim repertuarı Yahudi sufi müziğinin bir örneğidir. Bu müzik ustadan öğrenciye sözlü olarak aktarılmak suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Ancak bu aktarma şeklinden dolayı bu binlerce ayin eserinden esasen sadece çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Türkiye'de bu müziğin son üç ustası olan ve bu eseri kaydeden David Behar, Hazzan Isak Maçoro ve Hazzan David Sevi belki de bu eski gelenekten geriye kalan son kişiler olmuştur. Beş yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan mevcut koleksiyon bu tür Türk Sefarad ayin müziklerini kayda geçirme ve geride kalanları gelecek nesillere aktarma mücadelesidir. Bu benzersiz koleksiyon Klasik Türk Musikisi, Türk Sefarad Müziği, Yahudi Ayin Müziği ve her türlü ayin müziğine ilgi duyanların büyük ilgisini çekecektir.

 

 

Maftirim: The Judeo-Sufi Connection
Maftirim: Unutulan Yahudi-Sufi Geleneği
Maftirim
Judeo-Sufi Connection
Unutulan Yahudi-Sufi Geleneği
16.-20. Yüzyıl Edirne - İstanbul
 
Ses Taksim (trad.) 1:12 - Start: 0:01 
Azkir Hasde El (Abraham) 5:29 - Start: 1:08
Yismah Ar Tsiyon (Yehuda) 2:36 - Start: 6:40
Hadeş Kekedem (Chaim) 4:15 - Start: 9:17
Mizmor Şir LeYom AŞabat (King David) 2:37 - Start: 13:33
Meulal Şem (Behor Mevorah) 3:54 - Start: 16:09
Maru Kol Şarim (Moses) 2:25 - Start: 20:05
Eloe Tsidki (Abraham) 2:58 - Start: 22:30
Hişavti (Shapsi Hayim) 8:18 - Start: 25:26
Ahare Nimkar (trad.) 2:14 - Start: 33:45
Ya Şalad (trad.) 3:10 - Start: 36:00
Yistmah Şalom (Isaac Varon) 3:03 - Start: 39:10
Akav Birhateha (Isaac Varon) 2:44 - Start: 42:15
Yeme Levavi Biroti (Neyzen Yusuf Pasha) 4:38 - Start: 45:08
Yişlah Mişamayim (Tanburi Itzhak) 2:08 - Start: 49:37
El Ar BatSiyon (Avtalyon) 4:38 - Start: 51:45
A_u E_ _u (Moshe Ben Natan) 3:21 - Start: 56:23
El Şelah et Tişbi (Avtalyon) 3:11 - Start: 59:45
Hag Amarkabim (Moshe Beccerano) 5:14 - Start: 1:02:58

 

İlgili resim

Sefarad Yahudilerinin Göç Rotaları